սպասարկում

Ամսական

Այս սպասարկման տարբերակը իր մեջ ներառում է մինչև 7 ժամ աշխատանքներ կայքի տեխնիկական, սերվերների կարգաբերման և կայքի նյութերի փոփոխման համար, որոնք նախապես հաստատվում են պատվիրատուի/հաճախորդի կողմից։